Cerddwyr Môn

Mae Physio Môn yn fwy na chlinig ffisiotherapi, rydym wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth yn y gymuned. Sefydlwyd Cerddwyr Môn gan Esther yn 2018 fel ffordd o annog pobl i fynd allan i gerdded a chyfarfod pobl newydd. Mae cerdded yn ymarfer corff mor dda a dangoswyd bod manteision niferus o ran iechyd trwy gerdded dim ond 30 munud y dydd, i’n hiechyd meddwl a chorfforol.

Nod Cerddwyr Môn yw darparu teithiau cerdded byr, am ddim sydd o fewn gallu pobl er mwyn i bobl leol fynd allan a mwynhau – gan werthfawrogi’r golygfeydd anhygoel sydd gan Ynys Môn i’w cynnig – a gwella iechyd a ffitrwydd ar yr un pryd! Mae wedi bod yn boblogaidd iawn ac rydym hyd yn oed wedi datblygu ein brand dillad Cerddwyr Môn ein hunain!

Cylchdeithiau yw ein teithiau cerdded fel arfer, tua dwy filltir a hanner i dair milltir o hyd, sy’n para tua awr. Rydym yn cadw at yr hyd yma bob tro fel bod y rhan fwyaf o bobl yn gallu eu cwblhau. Maent fel arfer yn cael eu cynnal ar nosweithiau Mawrth o’r Gwanwyn tan yr Hydref ac ar gyfartaledd mae tua 35-40 o gerddwyr bob wythnos. Rydym yn croesawu cŵn sy’n ymddwyn yn dda ar dennyn ac mae ein teithiau cerdded bob amser yn llawer o hwyl!

Yn 2020 nid oeddem yn gallu gwneud unrhyw un o’n teithiau cerdded grŵp oherwydd y pandemig COVID ond fe wnaethom barhau â’n ‘clwb cerdded rhithwir’ ar ein tudalen grŵp Facebook ymroddedig Cerddwyr Môn lle rydym yn cynnal heriau rheolaidd ac yn codi arian cerdded ar gyfer elusennau lleol. Yn 2021 llwyddwyd i ddychwelyd i deithiau cerdded grŵp a mwynhau llawer o deithiau cerdded yn Aberffraw, Niwbwrch, Llanddwyn a Phentraeth i enwi dim ond rhai. Mae ein codwyr arian elusennol wedi ein gweld yn codi dros £3000 hyd yn hyn ac mae Esther hyd yn oed wedi derbyn gwobr Arwyr Cudd oherwydd llwyddiannau’r grŵp cerdded, ar ôl cael ei henwebu gan nifer o aelodau’r grŵp.

Mae Cerddwyr Môn yn agored i unrhyw un, does dim rhaid i chi fod wedi bod yn glaf yn y clinig i ymuno.

Môn Walkers walking club by Physio Môn

Physio Mon , Anglesey Physiotherapy Clinic
Scroll to Top